Make your own free website on Tripod.com
สำหรับแบนเนอร์ขนาด 468 x 60 :: คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
^ ขอเชิญชมสิ่งที่น่าสนใจ จากเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนของเราครับ ^

Dowload Windows Media Player 9 Free !!!

สำหรับแบนเนอร์ขนาด 150 x 50 :: คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

ครับพุทธ :: คลับเล็กๆ ที่เกิดจากปฏิพานอันยิ่งใหญ่พุทธประวัติพระคาถาธรรมบุญพระประจำวันเกิดปฏิบัติสมาธิพรหมชาติเลขเด่นประจำงวด
พุทธประวัติ
พุทธประวัติ
พระราหุล
พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระอุบาลีเถระ
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
พระอุบลวรรณาเถรี
พระปฏาจาราเถรี
พระธัมมทินนาเถรี
พระเขมาเถรี
พระเจ้าปเสนทิโกศล
พระเจ้าพิมพิสาร
หมอชีวกโกมารภัจจ์
 

พระภิกษุณีเขมาเถร เป็พระราชธิดาของพระเจ้าสาคลราช ผู้ครองสาคลนคร ในแคว้นมัททรัฐ ทรงพระสิริโฉมงดงาม พระฉวีเป็นเงาดังแววนกยูง เมื่อเจริญพระชันษาได้อภิเษกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าพิมพิสารทรงละอายพระทัยที่พระมเหสีไม่ยอมเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า จึงทรงหาอุบายให้กวีผูกเพลงพรรณาสวนเวฬุวันซึ่งทรงอุทิศให้เป็นพระอาราม แล้วโปรดให้นักร้องประจำราชสำนักขับเพลงนั้น แม้ว่าพระนางจะเคยเสด็จสวนดังกล่าวแล้วหลายครั้ง แต่เมื่อได้รับฟังเพลงนั้นแล้วทรงรู้สึกเหมือนยังไม่เคยเสด็จและปรารถนาจะเสด็จทอดพระเนตรพระเวฬุวัน จึงทูลลาพระเจ้าพิมพิสารเสด็จยังเวฬุวันพร้อมด้วยข้าราชการ พระเจ้าพิมพิสารตรัสสั่งอำมาตย์ผู้ตามเสด็จให้หาทางนำพระนางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระนางทรงรังเกียจมานานแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิรูปของคนทั้งหลาย พระนางทรงหลงพระรูปโฉมของตนเอง เกรงว่าจะถูกพระพุทธเจ้าตำหนิ แต่เมื่อจำต้องไปเฝ้า ก็ทรงประทับอยู่ข้างหลังพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อมิให้พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็น พระพุทธเจ้าทรงทราบโดยญาณ จึงทรงเนรมิตรูปหญิงให้สวยงามกว่าพระนาง พระนางเห็นแล้วเทียบกับความงามของพระนางเอง ทรงเห็นว่าเหมือนดังกาเทียบกับหงส์ก็ทรงสลดพระทัย
ครั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตให้พระนางเห็นรูปนั้นล่วงวัยไปตามลำดับ เป็นสาวใหญ่ เป็นวัยกลางคน จนแก่ชราหนังเหี่ยวย่น และล้มกลิ้งถึงแก่ความตาย แล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่า สัตว์ที่ถูกความรักย้อมจิตอยู่ย่อมหมุนไปตามกระแสความรักเหมือนแมงมุมกกไข่ ย่อมเดินยุ่มย่ามไปตามสายใยที่ทำไว้เอง ปราชญ์เมื่อกำจัดความรักเสียได้ ย่อมสิ้นห่วงหมดทุกข์ทั้งปวง พระนางส่งญาณไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ตัดขาดความรักได้เด็ดขาด บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ แล้วเสด็จกลับมาทูลขอพระราชานุญาตจากพระเจ้าพิมพิสารเพื่อจะทรงผนวช พระเจ้าพิมพิสารโปรดให้นำเสด็จไปทรงผนวชในสำนักพระภิกษุณีสงฆ์ เสร็จแล้วกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระภิกษุณีเขมาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาฝ่ายขวา และได้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเผยแผ่พระธรรมวินัยจนตลอดชีพ


กลับหน้าแรก
เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผลงานรูปภาพ ข้อความต่างๆ จะยังเป็นของเจ้าของผลงานโดยสมบูรณ์
created by :: Piyawat Koonrug
contact me :: clubchay@yahoo.com